jubileum
22 januari 2021

Zorgbelang Fryslân: samen gaan voor burgerparticipatie

In dit jubileumjaar van GERRIT – we bestaan een kwart eeuw! – zetten we elke maand een onderwerp of participantengroep in het zonnetje. In januari is dat ‘de patiënt’. Want alhoewel de patiënt niet rechtstreeks betrokken is bij ons werk, is de patiënt wel waar wij het allemaal voor doen. We willen betere en efficiëntere zorg, de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment en meer regie voor de patiënt!

Zorgbelang FryslânGERRIT werkt daarom nauw samen met vertegenwoordigers van patiënten. Zoals bijvoorbeeld met Zorgbelang Fryslân. Graag zetten wij deze organisatie even in het zonnetje!

Regiobeeld Fryslân

De Friesland Zorgverzekeraar heeft Zorgbelang Fryslân gevraagd een reactie te geven op Regiobeeld Fryslân. Om een reactie vanuit een breed perspectief van zorggebruikers te formuleren, heeft Zorgbelang Fryslân haar leden uitgenodigd voor een gesprek over het Regiobeeld. Dat heeft geresulteerd in het visiedocument Samen ‘gaan voor de hoogste trede’ van de burgerparticipatie in de zorg in Fryslân.

Zorgzeggenschap

Esther de Vrij, directeur-bestuurder Zorgbelang Fryslân, pleit in het visiedocument voor samenwerking: “Het zou een mooie, innovatieve, stap voorwaarts zijn in de burger- en patiëntenparticipatie in Fryslân, als De Friesland en Zorgbelang Fryslân gezamenlijk de ontwikkeling van het Regiobeeld benutten om de zorgzeggenschap op strategisch beleidsniveau in Fryslân naar een hoger plan te tillen.”

Download

Meer weten over de visie van Zorgbelang Fryslân op het Regiobeeld Fryslân? Download hier het visiedocument (pdf).