jubileum
18 januari 2021

Zorgbelang Groningen: samen met de mensen om wie het gaat

In dit jubileumjaar van GERRIT – we bestaan een kwart eeuw! – zetten we elke maand een onderwerp of participantengroep in het zonnetje. In januari is dat ‘de patiënt’. Want alhoewel de patiënt niet rechtstreeks betrokken is bij ons werk, is de patiënt wel waar wij het allemaal voor doen. We willen betere en efficiëntere zorg, de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment en meer regie voor de patiënt!

Zorgbelang GroningenGERRIT werkt daarom nauw samen met vertegenwoordigers van patiënten. Zoals bijvoorbeeld met Zorgbelang Groningen. Graag zetten wij deze organisatie even in het zonnetje!

Samen met de mensen om wie het gaat

Zorgbelang Groningen zet zich in voor toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor alle Groningers. Deze zorg en ondersteuning sluit aan bij hun wensen, behoeften en ervaringen. Zodat iedereen – ook met een chronische ziekte of beperking – kan blijven meedoen in de samenleving met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Als belangenbehartiger werken we vóór patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers, maar vooral mét hen. Want: goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat. Dat is onze overtuiging, ervaring en onze boodschap naar andere partijen in de zorg.

Gelijkwaardige stem

Al onze activiteiten zijn dan ook gericht op een gelijkwaardige stem en positie van zorggebruikers. Zowel individueel, binnen de spreekkamer, als collectief, bij ontwikkelingen in en innovatie van de zorg. Patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers: zij weten – uit ervaring – wat ze nodig hebben en waar het beter, anders en/of goedkoper kan in de zorg.

Ontwikkelingen Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen wil verder groeien naar een ondernemende, pro-actieve en flexibele organisatie die met haar dienstverlening inspeelt op ontwikkelingen in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Alleen dan blijft Zorgbelang een relevante organisatie die meerwaarde biedt aan haar stakeholders. Hieronder een overzicht van een aantal ontwikkelingen én hoe we daar met onze dienstverlening op in (willen) spelen.:

Ontwikkelingen/trendsDienstverlening Zorgbelang
Meer eigen regie en zelf oplossend vermogen bij burgers
 • Ondersteuning burgers door Adviespunt Zorgbelang
 • Trainingen/workshops Academie Zorgbelang voor inwoners en professionals
Meer aandacht voor preventie en lifestyle bij  burgers en professionals
 • Trainingen (Positieve Gezondheid) door Academie voor inwoners en professionals
Grotere rol voor ervaringen/ervaringsdeskundigheid in de ontwikkeling en uitvoering van beleid van overheden, zorgaanbieders en verzekeraars
 • Stimuleren en faciliteren van een netwerk van ervaringsdeskundigheid voor burgers
 • Opleiding en training door Academie
Versterking patiënten-/cliëntenrechten
 • Ondersteuning burgers door Adviespunt
 • Training/voorlichting aan professionals
 • Uitvoeren klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoonfunctie voor zorgaanbieders
Versterking onafhankelijke cliëntondersteuning bij gemeenten/zorgaanbieders
 • Advies over het inrichten/verbeteren van cliëntondersteuning
 • Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek
 • Uitvoeren onafhankelijke cliëntondersteuning voor gemeenten/zorgaanbieders
Versterking van burger- en cliëntparticipatie bij zorgaanbieders

 • bij het ontwikkelen/verbeteren van zorg
 • bij het uitvoeren van zorg (burgerinitiatieven en coöperaties)
 • Stimuleren en faciliteren van participatie van burgers/cliënten en bij voorkeur van co-creatie
 • Advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van burgerinitiatieven
Zorg dichtbij en andere ontwikkelingen in de zorg (eHealth, PGO)
 • Onderzoek naar wensen en ervaringen van burgers
 • Stimuleren en faciliteren van verdere participatie/co-creatie bij de ontwikkeling van zorg