Nieuws
02 november 2020

ZorgMail NTA 7516 en interoperabiliteit

Enovation heeft op 13 juli 2020 de NTA 7516 audit succesvol doorlopen voor alle criteria voor communicatiedienstenaanbieders. Hiermee is ZorgMail Secure e-mail NTA 7516 gecertificeerd!

Interoperabiliteit tussen mailapplicaties

Een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van NTA 7516 is geweest het realiseren van interoperabiliteit tussen veilige mailapplicaties van de gecertificeerde leveranciers. In NTA 7516 Veilige e-mail in de zorg wordt dit ‘multikanaalcommunicatie’ of ‘interoperabiliteit’ genoemd.
Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent interoperabiliteit dat een verzender vanuit zijn veilige mailapplicatie een bericht veilig kan versturen dat door een ontvanger – zonder extra handelingen – kan worden geopend in diens veilige mailapplicatie, indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • De leverancier van de veilige mailapplicatie moet gecertificeerd zijn tegen NTA 7516.
  • De organisatie/professional heeft een veilige mailapplicatie aangeschaft bij een leverancier die gecertificeerd is tegen NTA 7516.
  • De organisatie/professional heeft een ingevulde en ondertekende ‘NTA 7516 zelfverklaring’ aangeleverd bij de leverancier van haar Veilig mailapplicatie.

Voor interoperabiliteit zijn twee partijen nodig. Dit betekent dat zowel de verzender als de ontvanger moeten voldoen aan bovenstaande eisen.

Viewer of portaal

Belangrijk om te weten! In situaties waarin niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, geldt dat er een “fall back” scenario is naar de situatie van vóór NTA 7516. Een bericht wordt dan niet rechtstreeks afgeleverd, maar via een Viewer/Portaal met de gebruikelijke extra handelingen. Er valt dus niet iets te verliezen, alleen veel te winnen.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bekijk dan de handleiding ZorgMail Secure e-mail NTA 7516 (pdf) voor meer informatie. Heb je aanvullende vragen over het gebruik van ZorgMail? Bel ons en we beantwoorden graag jouw vraag. Je bereikt ons via telefoonnummer 085-7604076.