Nieuws
06 april 2024

Zorgveld roept politiek op: maak vaart met betere uitwisseling gezondheidsgegevens

Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roepen de politiek op: maak vaart met een betere en snellere uitwisseling van gezondheid- en medicatiegegevens van patiënten, zeker in acute zorgsituaties. Zeventien andere zorgpartijen – waaronder RSO Nederland, de overkoepelende vereniging van RSO’s waar ook GERRIT deel van uitmaakt – scharen zich achter deze oproep.

Acute zorg

Op woensdag 3 april vond er een debat plaats over de toekomst van de acute zorg. Daarom werd in een brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor het belang van betrouwbare gegevensuitwisseling. In de acute zorg is de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens van patiënten nog steeds niet optimaal geregeld. Het komt nog regelmatig voor dat als patiënten op spoedzorgvoorzieningen komen, relevante en juiste medische gegevens elektronisch niet beschikbaar zijn, zoals informatie over medicatiegebruik en allergieën. Een complete en veilige overdracht van gezondheidsgegevens voorkomt medische fouten en draagt bij aan kwaliteit en continuïteit van zorg en aan kwaliteit van leven van mensen.

‘Kwaliteit van zorg verhogen’

“We steunen deze oproep van harte, want in de kern draait het om patiëntveiligheid en zorgefficiëntie”, aldus Floor Bos, voorzitter van RSO Nederland. “Met goede beschikbaarheid van gezondheidsgegevens, zeker in acute situaties, verhogen we de kwaliteit van zorg voor iedereen.”

De ondertekenaars van de brief vragen zich onder meer af wat de voortgang is van het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg (Wogs) die in de zomer van 2023 in consultatie ging. Dit wetsvoorstel zorgt dat medische gegevens makkelijker op te vragen zijn als iemand spoedeisende zorg nodig heeft. Bekijk hier de brief.