Agenda 15 februari 2021

Slimme Zorg Estafette

De Slimme Zorg Estafette brengt zorginnovatie vier weken lang onder de aandacht. In alle regio’s van Nederland. Het doel? Van elkaar leren en elkaar inspireren. Zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en deze voorbeelden in de praktijk toepassen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat slimme zorg een grote stap verder komt. De Slimme Zorg Estafette is van 1 tot en met 26 februari 2021.

In Noord-Nederland komt de estafette langs van 15 tot en met 19 februari. Op maandag 15 februari kun je aanhaken bij de online startbijeenkomst. Wil je meer weten over PGO-ontwikkelingen in Noord-Nederland? Meld je dan aan voor deelsessie 10.

In het PGO Netwerk Noord werkt een consortium van bijna veertig bedrijven en zorginstellingen samen aan de introductie en opschaling van het PGO-gebruik in Noord-Nederland. In concrete projecten worden daarmee ook ‘serieuze’ zorgveranderingen ingezet. Tijdens deze deelsessie nemen we je mee in onze visie en aanpak en horen we graag jouw mening over de inzet van PGO’s. Spreker is Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT en penvoerder van PGO Netwerk Noord