Bestaande XDS-infrastructuren koppelen

Project Knoop●

project knoop twiinHet project Knoop● (spreek uit ‘Knooppunt’) is één van de projecten die in 2021 wordt uitgevoerd binnen het programmaplan Twiin. Het project is een initiatief van de verschillende RSO’s in Nederland. Bij Knoop● worden bestaande XDS-infrastructuren (knooppunten) aan elkaar gekoppeld. Daarbij gaan we uit van wat er al is en groeien we gefaseerd toe naar het beoogde Twiin afspraken- en architectuurstelsel.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel. Gestart wordt met een inventarisatie van de verschillende afspraken binnen de huidige netwerken en de verschillen met het Twiin afsprakenstelsel. Vanaf Q2 2021 worden regio’s in verschillende tranches aan elkaar geknoopt.

Wat is Twiin?

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt. Dat is waar het bij Twiin om draait. Zorgverleners kunnen veilig medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Dit willen zorgpartijen voor elkaar krijgen. Hoe? Met het ambitieuze programma Twiin: landelijke afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen voor veilige communicatie.

Lees hier meer informatie over Twiin.

Rol GERRIT

GERRIT denkt mee over de architectuur van Twiin, is betrokken bij pilots en projecten. Daarnaast heeft GERRIT een belangrijke adviserende rol: in Noord-Nederland is al ruime ervaring met bijvoorbeeld beeldbeschikbaarheid dankzij de infrastructuur XDS-NN.

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Leendert kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Leendert Nooitgedagt Programmamanager

Bel mij terug