Programmaplan realisatie landelijke infrastructuur: Twiin

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt

Dat is waar het bij Twiin om draait. Zorgverleners kunnen veilig medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Dit willen zorgpartijen voor elkaar krijgen. Hoe? Met het ambitieuze programma Twiin: landelijke afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen voor veilige communicatie.

Afsprakenstelsel en architectuur

Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Helder wordt hoe de uitwisseling van medische gegevens technisch mogelijk is. Twiin maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren.

Knooppunten

Via een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GTK) kunnen zorgaanbieders informatie delen met andere zorgaanbieders en patiënten. Via een GTK komen gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar voor gebruik. Een GTK voldoet aan alle afspraken uit het afsprakenstelsel.

Wie vormen Twiin?

Het programma Twiin kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. VZVZ en RSO NL – de overkoepelende vereniging van RSO’s waar GERRIT ook deel van uitmaakt – zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO-NL leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de opstartfase, natuurlijk wordt ook gekeken naar structurele financiering.

Partners in het programma zijn Patiënten Federatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zij op hun beurt vertegenwoordigen hun achterban.
Zorgverleners zijn al vanaf een vroeg stadium betrokken in de verschillende werkgroepen en klankbordgroepen. Hun wensen en eisen vormen de basis voor de architectuur. ICT-leveranciers worden uitgenodigd voor de leveranciersdagen en de ICT-klankbordgroep, om vanaf een vroeg stadium mee te denken.

Rol van GERRIT

GERRIT denkt mee over de architectuur van Twiin, is betrokken bij pilots en projecten. Daarnaast heeft GERRIT een belangrijke adviserende rol: in Noord-Nederland is al ruime ervaring met bijvoorbeeld beeldbeschikbaarheid dankzij de infrastructuur XDS-NN.

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Leendert kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Leendert Nooitgedagt Programmamanager