Nieuws
27 februari 2023

Corona opt-in stopt per april, VZVZ maakt stop-knop

De corona opt-in stopt vanaf 1 april. VZVZ ontwikkelt samen met leveranciers een ‘stopknop’ die de mogelijkheid biedt om bij een nieuwe opleving van het coronavirus de opt-in weer te activeren. Steeds meer leveranciers en zorgaanbieders organiseren het vastleggen van toestemming voor het delen van gegevens via de landelijke toestemmingsvoorziening Mitz.

Wil je meer weten over Mitz of heb je vragen over het stoppen van de corona opt-in? Neem dan contact op met GERRIT via telefoonnummer 085-7604076.

De Corona opt-in is ingesteld op verzoek van zorgverleners en VWS aan het begin van de COVID-19 pandemie. De tijdelijke Corona opt-in stelt zorgverleners op de HAP en SEH in staat om de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsendossier van de patiënt in te zien bij verdenking van een COVID-19 besmetting.

Wanneer de toestemming voor het beschikbaar stellen van deze gegevens bij de huisarts ontbreekt, maakt de tijdelijke maatregel het mogelijk dat de gegevens ook zonder deze voorafgaand gegeven toestemming opgevraagd kunnen worden. De patiënt wordt daarvoor om toestemming gevraagd door de HAP of SEH. Overigens kan elke burger deze Corona opt-in aanpassen door de toestemming voor beschikbaar stellen op nee te (laten) zetten, of alsnog de huisarts uitdrukkelijk toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van gegevens.

Overgangsfase met stopknop

Als de maatregel op 1 april wordt ingetrokken en de functionaliteit is stopgezet, zijn vanaf dat moment alleen nog de PS-en op HAP beschikbaar van die patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven. Na het intrekken van de functionaliteit is de PS niet meer opvraagbaar door de SEH.

In opdracht van VWS en de betrokken koepels heeft VZVZ een technische oplossing uitgewerkt, waarmee opvragingen niet meer mogelijk zijn. De technische oplossing is gevonden in de zogenoemde ‘stopknop’. Dat betekent dat als een zorgaanbieder de PS opvraagt van een patiënt waarvoor de Corona opt-in was aangezet, er geen gegevens opgeleverd worden (‘niet succesvolle opvraging’). Ook niet wanneer de patiënt ter plekke daarvoor zijn toestemming zou geven.

Deze technische oplossing biedt de mogelijkheid om bij een nieuwe opleving van het coronavirus de opt-in weer te activeren. De stopknop kan, wanneer VZVZ daarvoor een verzoek van de koepels krijgt, ook weer uitgezet worden.

Je vindt hier het volledige bericht van VZVZ over het einde van de corona opti-in en de stop-knop.