Nieuws
22 februari 2023

‘Dit is hét moment om samen met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) aan de slag te gaan’

“Het is belangrijk om allemaal mee te doen met PGO-ontwikkelingen. Als we niet allemaal meedoen, wordt het belang voor patiënten of burgers niet duidelijk. Als zorgverleners moeten we er voor zorgen dat de gezondheidsgegevens in de PGO meer betekenis krijgen.” Deze oproep deed Dan Zhang, reumatoloog en CMIO van het Medisch Centrum Leeuwarden tijdens de bijeenkomst Gezondheid en preventie voor iedereen in het Noorden!. De programma’s PGO Netwerk Noord en PCH Ecosysteem hielden deze bijeenkomst maandag 20 februari bij het MCL in het kader van de Slimme Zorg Estafette.

Zorginstellingen, overheden en mkb’ers in Noord-Nederland werken aan de introductie van persoonlijke gezondheidsomgevingen, PGO’s. Dit zijn apps of websites waarmee patiënten (een kopie van) hun medische gegevens kunnen inzien en vaak ook zelf gezondheidsgegevens kunnen toevoegen. Bijna alle huisartsen en steeds meer andere zorgverleners, zoals ziekenhuizen, ggz- en revalidatie-instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe kunnen inmiddels beveiligd patiëntgegevens uitwisselen met PGO’s.

Tijdens de bijeenkomst maandag legden verschillende sprekers uit wat er gebeurt binnen beide programma’s en was er gelegenheid tot kennismaken met de vele projecten en usecases binnen het programma.

Ingezette koers doorzetten met elkaar

Gelle Klein Ikkink, Directeur Innovatie en Zorgvernieuwing Ministerie VWS, Martin Smit (UMCG), Cid Berger (De Friesland) en Wim Hodes (GERRIT) gingen tijdens een paneldiscussie in op de uitdagingen die er spelen rondom digitalisering in de zorg. In het Integraal Zorg Akkoord hebben digitalisering en PGO’s een prominente plek gekregen. Klein Ikkink: “We moeten nu deze koers doorzetten met elkaar. Eigenlijk bouwen we een brug terwijl we er al overheen lopen. Maar we moeten die brug ook wel gebruiken om verder te komen met elkaar.”

Kansen voor opschaling liggen in het Noorden

Jochen Mierau, wetenschappelijk directeur Lifelines en één van de sprekers tijdens de bijeenkomst, hield de zaal een spiegel voor: “We hebben onvoldoende besef van hoe we lijken op de rest van de wereld. Meestal kijken we naar de randstad. De randstad wijkt juist erg af van de rest van Europa, het is niet andersom. Noord-Nederland lijkt veel meer op grote delen van Europa: grotere afstanden, weinig ziekenhuizen, een huisartsentekort. Je moet de zorg concentreren en PGO’s kunnen daarbij een grote toegevoegde waarde bieden, zowel op het gebied van zorg als op het gebied van gezondheid. Het Noorden biedt goede kansen om op te schalen en van daaruit verder te verspreiden naar andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland.’’

Uit peilingen onder de aanwezigen bleek dat er niet alleen geld nodig is om van PGO’s en digitalisering in de zorg een succes te maken. Ook is een duidelijke, stabiele koers van VWS nodig en hulp en promotie door de verzekeraar. Het sleutelwoord van de dag om PGO’s succesvol te laten worden is ‘samenwerking’.

Wim Hodes GERRIT tijdens Slimme Zorg Estafette PGO Netwerk Noord PCH EcosysteemLees ook: Wim Hodes: ‘Nu is het moment om PGO’s te omarmen in het zorgproces’

PGO Netwerk Noord wordt mede mogelijk gemaakt door: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de EU en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Stichting De Friesland, Provincie Fryslân, Provincie Drenthe, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland. GERRIT is penvoerder van PGO Netwerk Noord. Meer informatie vind je op www.pgonetwerknoord.nl. 

PCH Ecosysteem wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Gemeente Groningen. UMCG is penvoerder van de subsidie. Meer informatie vind je op www.pchecosysteem.nl.