Nieuws
19 april 2023

Eerste Kamer stemt unaniem vóór Wegiz

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is dinsdag 18 april 2023 unaniem aangenomen in de Eerste Kamer. Het streven is om de kaderwet op 1 juli 2023 in werking te laten treden. Via ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ zal vervolgens stapsgewijs de gegevensuitwisselingen van de meerjarenagenda verplicht worden gesteld. Een mooie stap richting betere databeschikbaarheid.

Verplichten van afspraken

Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De Wegiz gaat over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast.

Wat moet zorgverlener in Noord-Nederland met de Wegiz?

Wat moet je als zorgverlener doen nu de Wegiz is aangenomen? Wim Hodes, directeur-bestuurder GERRIT: “Niks. Althans, niet nu meteen. Maar dat de Wegiz is aangenomen, betekent dat er zeker iets voor je aan zit te komen!” Hodes legt uit: “Bij de Algemene maatregel van Bestuur – dat wat nodig is om een gegevensuitwisseling daadwerkelijk wettelijk te verplichten – volgt ook een tijdspad. En dan moet je ook echt. Als GERRIT zijn er hier alert op en we informeren onze participanten over wat eraan zit te komen en wat dit voor hen betekent.”

Meerjarenagenda Wegiz

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg heeft het ministerie van VWS een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld waarin vier aangewezen gegevensuitwisselingen zijn geprioriteerd: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid. Hieraan is vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een vijfde gegevensuitwisseling, namelijk die in de Acute Zorg, toegevoegd.

De Wegiz is ook opgenomen in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel.

in onderstaande afbeelding zie je de voorlopige planning, acute zorg is hierin nog niet opgenomen.

Meer informatie over de Wegiz en digitale gegevensuitwisseling

Wil je weten wat de Wegiz gaat betekenen voor jouw zorginstelling? Of heb je vragen over de digftale gegevensuitwisselingen die als eerste verplicht gaan worden? Neem dan gerust contact op met één van onze projectleiders via telefoonnummer 085-7604076. Zij informeren je graag of geven je advies.