Nieuws
13 april 2023

Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel

Het ministerie van VWS heeft op 6 april een nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel gepubliceerd. In deze nationale visie en strategie stelt VWS dat gezondheid van de burger en preventie centraal staan en dat ons gezondheidsinformatiestelsel (en dus niet meer ons zorgstelsel) daarop moeten zijn ingericht.

Het plan richt zich op een aantal fases (plateaus):

  • 2023-2026: Interoperabiliteit georganiseerd
  • 2027-2030: Netwerk georganiseerd
  • 2031-2035: Integraal georganiseerd

Handvatten

GERRIT is blij met het document van VWS, dit geeft hopelijk voor de komende jaren duidelijke handvatten voor een toekomstbestendig gezondheidsinformatiestelsel. Samen met onze participanten werken we op veel vlakken al aan de punten die in de Nationale visie en strategie staan beschreven.

Zo werkt GERRIT in de regio aan verbetering van de regie van patiënten, onder meer in het programma PGO Netwerk Noord. Ook gaan we steeds meer toe naar databeschikbaarheid, bijvoorbeeld met de infrastructuur XDS-NN die GERRIT jaren geleden in opdracht van de Noordelijke ziekenhuizen op heeft gezet en die we de komende jaren verder ontwikkelen.

Lees bijvoorbeeld het interview met Wietske Wartena (WZA) en Gerard van Kernebeek (UMCG) over het meerjarenprogramma Data delen medisch specialistische zorg  of lees het interview met Wim Hodes: van beeldbeschikbaarheid naar databeschikbaarheid

Samenvatting

Je vindt hier de gehele Nationale visie en strategie. Onze collega-RSO ZorgNetOost maakte een samenvatting van het document, die vind je hier.

nationale visie op het gezondheidsstelsel