Interview
11 april 2023

Interview: van beeldbeschikbaarheid naar databeschikbaarheid

GERRIT en de Noordelijke ziekenhuizen sloten eind vorig jaar een nieuwe overeenkomst af met Philips. Het doel: de beschikbaarheid en uitwisseling van beelden en documenten tussen bij de RSO aangesloten ziekenhuizen te verbeteren.

Onze directeur-bestuurder Wim Hodes legt in een interview met ICT&Health uit wat het bijzondere is aan de regionale samenwerking in Friesland, Groningen en Drenthe

GERRIT heeft sinds 2011 voor én samen met ziekenhuizen in de regio de XDS-infrastructuur (XDS-NN) ontwikkeld die beeldbeschikbaarheid mogelijk maakt. Dat moet de komende jaren volledige beschikbaarheid van alle medische data worden, vertelt GERRIT-directeur Wim Hodes.

Noord-Nederland was volgens Hodes een van de eerste regio’s die echt aan beeldbeschikbaarheid deed. In 2014 was alles al technisch gereed. Daarna is via convenanten tussen de betrokken ziekenhuizen geregeld hoe de uitwisseling in de praktijk zou verlopen. Daarvoor moesten alle processen op de helling.

Beelden en verslagen digitaal uitgewisseld

Hodes hierover: “In twee jaar tijd is de dvd als drager van beelden uitgefaseerd in alle werksituaties. In 2016 werd er in Noord-Nederland geen dvd meer verstuurd. Sindsdien is er regiobreed digitale beschikbaarheid van beelden en sinds 2019/2020 ook voor de bijbehorende verslagen. Dat is verdergaand dan aanvragen en uitwisselen, iedere behandelaar kan relevante beelden en verslagen nu inzien of ophalen. Inmiddels stellen enkele ziekenhuizen ook (complete) patiëntsamenvattingen beschikbaar.”

Van beeldbeschikbaarheid naar databeschikbaarheid

Met Philips wil GERRIT de komende vier jaar – de duur van de overeenkomst – nieuwe stappen zetten, benadrukt Hodes. Alle elementen staan in het vierjarig programmaplan ‘Data delen Medisch Specialistische Zorg Noord-Nederland’. Intern wordt het programmaplan XDS-NN+ genoemd, omdat het om veel meer dan alleen beelduitwisseling via XDS gaat, namelijk elke vorm van informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen onderling en met andere zorgaanbieders.

Je leest hier het hele interview.

Programmaplan Data delen medisch specialistische zorg

In de komende vier jaar werken we samen met de ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe aan de doelen van het programmaplan Data delen medisch specialistische zorg. Lees ook ons bericht over de contractverlenging met Philips of het interview met Wietske Wartena (WZA) en Gerard van Kernebeek (UMCG) over de totstandkoming van het programmaplan Data delen medisch specialistische zorg.