Nieuws
04 augustus 2022

GERRIT en HINQ tekenen contract voor viewer geboortezorg

Viewer geboortezorg

GERRIT heeft – als penvoerder van Babyconnect Noord-Nederland – een contract getekend met HINQ voor het leveren van een viewer en het integratieplatform (de digitale snelweg) voor de duur van de projectperiode. Met deze stap is een nieuwe belangrijke mijlpaal bereikt voor Babyconnect: van onderzoeksfase naar implementatiefase!

Twee fases

Het contract kent 2 fases:

  • Fase 1: voorbereiding van de implementatie in de regio en de versnellingstrajecten rondom de ontsluiting naar het PGO en de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg.
  • Fase 2: implementatie in de regio; tijdens deze fase nemen zorgverleners de viewer in gebruik en zorgen we ervoor dat de informatie uit het ene zorgverlenerssysteem ook voor een ander inzichtelijk wordt.

Voorafgaand aan de start van fase 2 komt er nog een GO/NO-GO moment. Voor de periode ná de projectperiode van Babyconnect Noord-Nederland spreken GERRIT en de betrokken zorgverleners in een later stadium opnieuw met HINQ.

Wat is Babyconnect?

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie uitwisseling tussen de zwangere en de zorgverleners met een PGO en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg. Op onze projectenpagina vind je meer informatie over Babyconnect.

Rol GERRIT

GERRIT is penvoerder van Babyconnect Noord-Nederland en voert de technische en inhoudelijke projectleiding uit voor heeft voor de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) VSV MiddenIn, VSV Sneek NOP, VSV Zwolle e.o., VSV Stadkanaal, Hoogeveen en VSV Assen. We voeren dit project uit in samenwerking met onze participant ROS Friesland.