Nieuws
06 juni 2023

GERRIT is eerste GtK-beheerder van Twiin

Na het ondertekenen van de verklaring is regionale samenwerkingsorganisatie GERRIT de eerste officiële GtK-beheerder binnen programma Twiin. Als GtK-beheerder voert GERRIT namens de aangesloten zorgaanbieders van deze RSO het beheer over (toekomstige) GtK-applicaties.

GERRIT is onlangs al aangesloten als GtK-dienstverlener. In die rol ondersteunt de organisatie zorgaanbieders onder meer bij het voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel.

Beheren op basis van Twiin

“Het is voor ons logisch om niet alleen GtK-dienstverlener te zijn, maar ook GtK-beheerder”, legt Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT uit. “Al jaren beheren wij in de regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) een goed werkende infrastructuur rondom onder meer beelduitwisseling tussen de noordelijke ziekenhuizen. Het is dus logisch om dit ook te doen in het kader van het Twiin Afsprakenstelsel. Het wordt een samenspel tussen de (toekomstige) GtK-beheerders om de verschillende netwerken goed en veilig – op basis van de Twiin-afspraken dus – aan elkaar te verbinden. De komende jaren werken we samen met de betrokken zorgverleners én met andere RSO’s van regionale beeldbeschikbaarheid, naar hopelijk landelijke databeschikbaarheid.”

Bijdragen aan veilig digitaal uitwisselen

Twiin is blij met GERRIT als eerste GtK-beheerder”, reageert programmamanager Saskia van Es enthousiast op deze ondertekening. “Hiermee is namelijk opnieuw een stap gezet op weg naar vertrouwde en veilige landelijke gegevensuitwisseling via knooppunten. We hebben GtK-beheerders nodig om (toekomstige) GtK-applicaties te beheren. ”

Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?

De vraag naar een landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg neemt toe, met behoefte aan landelijke afstemming over architectuur en afspraken. Hiervoor is door Twiin een afsprakenstelsel uitgewerkt waarin ook mogelijke architectuur oplossingen zijn uitgewerkt. Het afsprakenstelsel beschrijft afspraken, procedures, (internationale) standaarden, en (aansluit)eisen. De architectuur bevat uitgangspunten (architectuurprincipes), modellen, concepten, ontwerpen en implementatiehandleidingen. Lees hier meer over het Twiin afsprakenstelsel.

Rol van GERRIT binnen Twiin

GERRIT denkt mee over de architectuur van Twiin, is betrokken bij pilots en projecten. Daarnaast heeft GERRIT een belangrijke adviserende rol: in Noord-Nederland is al ruime ervaring met bijvoorbeeld beeldbeschikbaarheid dankzij de infrastructuur XDS-NN. Lees hier meer over wat GERRIT doet binnen Twiin.