Nieuws
20 september 2022

GERRIT Podium Medicatieoverdracht: ‘Gegevens uitwisselen doe je samen’

Gegevens uitwisselen doe je samen

Waarom wordt gegevensuitwisseling in de Kickstart Medicatieoverdracht in Friesland een succes? En wat doen we als regio om te komen tot een betrouwbaar actueel medicatieoverzicht? Tijdens het GERRIT Podium van dinsdag 13 september stond medicatieoverdracht centraal.

Michel Löhr, manager Relaties en Businessontwikkeling bij GERRIT, opende de bijeenkomst en gaf aan dat zorgverleners en medewerkers van GERRIT samen hard hebben gewerkt aan het indienen van de subsidieaanvraag voor de Kickstart Medicatieoverdracht. Medicatieveiligheid en het actueel medicatiedossier is één van de regionale prioriteiten van GERRIT waar we samen met onze participanten aan werken.

Samen slim

Sigrid Luten, apotheker Spoedapotheek Sneek en servicepunt Antonius en Brigitte Duyvendak, Projectapotheker bij GERRIT blikten terug op het project Tegearre Tûk. Tegearre Tûk is Fries voor ‘samen slim’. Aanleiding voor dit project in de regio Zuidwest-Friesland was de herziene richtlijn medicatieoverdracht. Eén van de wijzigingen uit de richtlijn is de Informatiestandaard Medicatieproces (ook wel Medicatie 9.0 of MP9 genoemd). Deze heeft impact op processen en bijvoorbeeld ook op zogeheten bouwstenen in informatiesystemen (‘van één naar zeven blokjes’). Zo worden ‘voorschrijven’ en ‘logistiek’ van elkaar gescheiden.

Het project Tegearre Tûk is inmiddels afgesloten, de regiegroep heeft een nieuw protocol opgesteld. “Het is een dynamisch document: verandert er iets, dan passen we het document en de werkprocessen aan.” Net zoals in 2014 is het protocol beschikbaar voor andere regio’s om te gebruiken of van te leren.

Samen voor Medicatieoverdracht

Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT, gaf een presentatie over het landelijk programma Medicatieoverdracht. Tien sectoren, meer dan 16.000 zorgorganisaties en zo’n 75 leveranciers zijn betrokken bij het programma. “Het programma richt zich zowel op zorginhoud – zoals medicatieverificatie en risico-inschatting- als op digitale overdracht.” Hodes gaf een inkijkje in de fases en looptijd van het programma. Voor de verschillende programmaonderdelen zijn kernteams opgezet. Zij maken onder meer afspraken over beleid, verantwoordelijkheden en zorgprocessen.

RSO Nederland – de vereniging van regionale samenwerkingsorganisatie waar GERRIT ook lid van is – is deelnemer aan het landelijk programma. “RSO’s zijn implementatiepartner in veel regio’s en kennispartner. We hebben bijvoorbeeld een overleg opgezet – MedicatieMaandag – waarin we als RSO’s snel kennis nemen van landelijke ontwikkelingen maar we ook regionale ontwikkelingen delen met het landelijk programma.”

‘Kiezen voor samenwerken is kiezen voor oplossing die voor iederéén werkt’

Kun je als regio kiezen voor één systeem voor elektronische toedieningsregistratie (eTRS)? Mariëtte van der Leij, Projectmedewerker digitale zorg bij Sigra en Harry Wildeboer, projectleider bij Sigra en Zorgring, vervolgden de bijeenkomst met een presentatie over de regionale eTRS-oplossing die in Amsterdam en de regio Noord-Holland-Noord wordt gebruikt. “eTRS klinkt heel technisch maar de essentie is samenwerken. Samen aan tafel en sensitief zijn voor elkaars gevoeligheden.” Op vragen vanuit de zaal of er ook is gekeken naar Nuts als mogelijke oplossing geeft Wildeboer aan dat dit geen goede oplossing is. “Voor de vvt-sector werkt Nuts wellicht, voor apothekers niet. Zij krijgen dan alsnog te maken met allerlei verschillende oplossingen en systemen, dat is op termijn niet werkbaar. Waarom zou je – als je kiest voor samenwerken – een oplossing kiezen waar niet iedereen iets aan heeft?”

Meerwaarde aantonen

Het GERRIT Podium werd afgesloten door Lida van Rijn-Lugthart van Alliade, Bea Klompmaker van ROS Friesland en Brigitte Duyvendak van GERRIT met een presentatie over de Kickstart Medicatieoverdracht en een praktijkvoorbeeld vanuit Alliade. De Kickstart Medicatieoverdracht heeft meerdere doelen. Bedoeling is de Informatiestandaard Medicatieproces in samenhang met de richtlijn medicatieoverdracht in de keten te toetsen, meerwaarde aan te tonen voor de zorg, voortgang te behouden en voorbereidingen te treffen voor een brede uitrol in het hele land. Twee regio’s hebben zich gemeld voor de Kickstart Medicatieoverdracht: Rijnmond en Friesland. GERRIT heeft als penvoerder van de regio Friesland de aanvraag voor onze regio gedaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Kickstart Medicatieoverdracht of heb je een vraagstuk rondom digitale gegevensuitwisseling in de zorg? We beantwoorden graag jouw vragen en denken met je mee over mogelijke oplossingen. Neem gerust contact op met onze projectapotheker Brigitte Duyvendak of één van onze projectleiders en adviseurs via telefoonnummer 085-7604076.