Nieuws
13 juli 2022

Werkprotocol Transitieperiode Medicatieoverdracht Zuidwest-Friesland

Transitieperiode Medicatieoverdracht

Download het werkprotocol

Patiëntveiligheid optimaliseren

Samen met zorgverleners heeft GERRIT voor de regio Zuidwest-Friesland een werkprotocol transitieperiode medicatieoverdracht opgesteld. In deze versie van de protocollen zijn de afspraken voor de transitiefase die van invloed zijn op de werkprocessen verwerkt. Hiermee starten we in de regio Zuidwest-Friesland alvast met de implementatie van de onderdelen die nu al kunnen om de patiëntveiligheid te optimaliseren.

Medicatieoverdracht voor een actueel medicatieoverzicht

Medicatieoverdracht is één van de belangrijkste pijlers voor het verhogen van de medicatieveiligheid. Landelijk is in 2020 het implementatieprogramma van de herziene richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten” en de informatiestandaard Medicatieproces 9.0 gestart. Doel hiervan is om tot uniforme en eenduidige processen te komen, zodat de kans op fouten in de overdracht van medicatiegegevens zo klein mogelijk wordt.

De basis van veilige zorg is een dossier dat actueel en betrouwbaar is. Zowel bij het voorschrijven, verstrekken als toedienen zijn er vele technische mogelijkheden om de veiligheid te verhogen. Zo is het sinds 2014 verplicht om elektronisch voor te schrijven. Einddoel van het landelijke programma is dat alle systemen die medicatiegegevens bevatten deze door middel van ‘eenheid van taal ‘ eenduidig kunnen uitwisselen. Om dit einddoel te bereiken moeten vele afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld wie wanneer welke verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast werken we met ICT-leveranciers aan wijzigingen in systemen, bijvoorbeeld om onderscheid te maken tussen therapeutische informatie en logistieke informatie.

Samen voor medicatieoverdracht

Het hele programma is omvangrijk en het gaat een aantal jaren duren voordat alle aanpassingen klaar zijn. In de tussentijd hebben we te maken met een zogeheten transitiefase, waarbij we al zoveel mogelijk de processen bij zorgverleners aanpassen op de nieuwe informatiestandaard en protocollen. Wil je meer weten over het gehele programma? Neem dan een kijkje op de website van het landelijke programma: Samen voor Medicatieoverdracht.

Project Tegearre Túk

Kennis delen over en voorsorteren op de nieuwe richtlijn medicatieoverdracht: dat is kortgezegd wat we hebben gedaan in het project Tegearre Tûk. Tegearre Tûk is Fries voor ‘samen slim’. In dit pilotproject werkten we samen met zorgverleners in Zuidwest-Friesland aan betere medicatieoverdracht in de regio.

Vragen?

Heb je vragen over het werkprotocol of wil je meer weten over de Informatiestandaard Medicatieproces? Neem dan gerust contact op met onze projectapotheker Brigitte Duyvendak via telefoonnummer 085-7604076.

Download het Werkprotocol Transitieperiode Medicatieoverdracht Zuidwest-Friesland