Nieuws
15 april 2021

Patiëntgegevens digitaal uitwisselen: het kan wel!

“De tijdrovende overdracht van patiënten tussen Nederlandse ziekenhuizen. Met een handgeschreven dossier en een dvd met foto’s gaan patiënten in de ambulance”.
Zo begon een item over de uitwisseling van patiëntgegevens bij EenVandaag. De algehele teneur: patiëntgegevens uitwisselen duurt lang en gaat soms fout en het is toch niet meer van deze tijd dat een patiënt met een dvd of cd-rom op zijn buik naar het andere ziekenhuis gaat? Gelukkig bewijzen de ziekenhuizen in Noord-Nederland samen met GERRIT al jaren dat het ook anders kan!

Digitaal patiëntgegevens uitwisselen in Noord-Nederland

Medische gegevens en beelden eenvoudig en snel kunnen delen zodat je optimale zorg kunt leveren aan de patiënt. Dat was het uitgangspunt bij de start het XDS-project in 2014. De ziekenhuizen in Noord-Nederland sloegen de handen ineen en vroegen GERRIT een infrastructuur op te zetten en te beheren waarmee beeldvormend onderzoek en andere patiëntinformatie kan worden uitgewisseld. En die infrastructuur kwam er! Dankzij het  uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN worden al jaren beeldvormend onderzoek en radiologieverslagen succesvol over en weer langs deze snelweg gedeeld. Meer over de achtergrond van dit project lees je hier.

Voordelen digitale gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling brengt vele voordelen met zich mee:

  • Omdat beelden al beschikbaar zijn, voorkomt dit dubbele onderzoeken, bijvoorbeeld als patiënten worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de regio;
  • Het tijdig ophalen van informatie zorgt voor het beter kunnen voorbereiden van spreekuren van specialisten en Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s); het ophalen van beelden zorgt voor betere en tijdiger voorbereiding van operaties;
  • Beoordeling van patiënten en al dan niet verplaatsen naar een ander ziekenhuis kan nóg sneller nu ook het radiologieverslag direct digitaal beschikbaar is.

Maar er zijn nog meer voordelen. Wat te denken van efficiency en kostenbesparing:

  • beelden hoeven niet meer te worden gebrand op een dvd maar zijn met één druk op de knop digitaal beschikbaar
  • Geen fouten meer bij het overtikken van verslagen
  • Een dvd met beelden branden kost ongeveer 10 euro. Binnen het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN zijn circa 1,5 miljoen studies beschikbaar. De verwachting is dat er in 2021 zo’n 700.000 studies bij zullen komen

Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. De nieuwe wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo’n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt. De minister bepaalt niet welke gegevens zorgprofessionals moeten uitwisselen voor goede zorg. Dat staat in de afspraken die zij al met elkaar hebben gemaakt: de kwaliteitsstandaarden. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.

Doorontwikkeling uitwisseling via XDS

Ondertussen gaan we in Noord-Nederland gewoon dóór met verder digitaliseren van gegevensuitwisseling. Er kan bijvoorbeeld nog veel meer met XDS, zoals het uitwisselen van de patiëntsamenvatting. Het UMCG, het Martiniziekenhuis en Treant Zorggroep testen samen met GERRIT in een pilot uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ). De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. De BgZ is eigenlijk een patient summary van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het geplande of ongeplande zorgproces van belang is. Meer over de BgZ lees je op de site van Nictiz.

De patiënt doet zelf mee: persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

In Noord-Nederland wisselt de zorg al veel digitaal uit. Bijvoorbeeld via XDS-NN maar ook dankzij veilige mail, ZorgMail en andere oplossingen. Tcoh zijn er ook nog genoeg situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van papieren dossiers of de fax. GERRIT werkt er samen met het zorgveld hard aan om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Een volgende stap is het betrekken van de patiënt of burger bij de gegevensuitwisseling via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO maakt het mogelijk dat mensen hun eigen gezondheidsdata kunnen koppelen aan die van professionals, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Door zelf over alle data te beschikken, krijgen patiënten meer regie over hun gezondheid. GERRIT is penvoerder van het programma PGO Netwerk Noord en streeft naar een open infrastructuur waarbij het mogelijk wordt voor patiënten (burgers) om gegevens te delen met zorgverleners via PGO’s.

Meer weten?

Wil je meer weten over veilige digitale gegevensuitwisseling in de zorg? Neem dan gerust contact met ons, we helpen je graag verder! Je bereikt ons via telefoonnummer 085-7604076.