Nieuws
28 juni 2023

Tweede Kamer wil dat regering opt-outregeling voor medicatieoverdracht verkent

De Tweede Kamer heeft op 27 juni een motie van D66 en VVD aangenomen die de regering vraagt om te verkennen of het uitwisselen van actuele medicatieoverzichten kan worden meegenomen in het wetsvoorstel (nu in voorbereiding) om een opt-out in de acute zorg te realiseren.

Met een opt-outregeling voor medicatieoverdracht kunnen zorgverleners medicatiegegevens met elkaar uitwisselen, tenzij de patiënt/cliënt expliciet aangeeft dit niet te willen. Op dit moment is het andersom: alleen als patiënten/cliënten expliciet vooraf toestemming geven, kunnen hun medicatiegegevens worden gedeeld met andere zorgverleners (opt-in).

Brief aan Tweede Kamer

De motie van D66 en VVD volgde op een brief die de Patiëntenfederatie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, RSO Nederland (waar GERRIT onderdeel van is) en 10 andere zorgpartijen* op 21 juni stuurden aan de Tweede Kamer. Zij pleiten in deze brief voor een opt-outregeling voor de overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners.

De ondertekenaars van de brief vinden dat het huidige systeem van opt-in goede uitwisseling van medicatiegegevens in de weg staat. Dat is nadelig voor de kwaliteit van de zorg, want zorgprofessionals kunnen alleen goede besluiten nemen over medicatie als ze een volledig en actueel medicatieoverzicht hebben. Veel patiënten weten overigens niet dat zij toestemming moeten geven voor het delen van hun medicatiegegevens. Zij gaan ervan uit medicatiegegevens nu al gedeeld worden en hun zorgverleners dus precies weten welke medicatie zij gebruiken.

Medicatiefouten

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatiefouten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar: dat zijn ruim 27.000 ziekenhuisopnames per jaar. Dit moet en kan anders!

Noodzakelijke stap

De brief roept de Tweede Kamer op de opt-out voor medicatieoverdracht wettelijk te regelen. De ondertekenaars verwijzen naar de wetgeving die de minister voorbereidt om de opt-outregeling voor de acute zorg te realiseren. Ze vinden dat een “zeer goede eerste stap” maar zien een opt-out voor medicatieoverdracht als een “belangrijke en noodzakelijke volgende stap”. Met het aannemen van de motie is deze stap een stuk dichterbij gekomen.

*Het gaat naast de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om:

 • de KNMP (brancheorganisatie van apothekers en apotheken);
 • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA);
 • InEen (branchevereniging van organisaties in de eerstelijnszorg: gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten en regionale ondersteuningsstructuren);
 • het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG);
 • de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);
 • de Federatie Medisch Specialisten (FMS);
 • de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische centra (NFU)
 • de vereniging van zelfstandige klinieken in Nederland ZKN
 • de Nederlandse ggz;
 • de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT);
 • RSO Nederland.

Meer weten?

Heb je vragen over de uitwisseling van medicatiegegevens met andere zorgverleners? Onze collega’s beantwoorden jouw vragen graag of denken met je mee bij oplossingen. Neem bijvoorbeeld gerust contact op met onze projectapotheker Brigiite Duyvendak via telefoonnummer 085-7604076.