Nieuws
09 december 2021

Vijf VSV’s voor Babyconnect Noord-Nederland

Mooi nieuws: ook het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) regio Assen heeft zich aangesloten bij Babyconnect Noord-Nederland. Hiermee komt het aantal deelnemende VSV’s op vijf. De andere vier deelnemende VSV’s zijn: VSV MiddenIn, VSV Sneek NOP, VSV Zwolle e.o., VSV Stadkanaal, Hoogeveen, Emmen.

Wat is Babyconnect?

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie uitwisseling tussen de zwangere en de zorgverleners met een PGO en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.

Architectuur

Samen met zorgverleners zetten we in Noord-Nederland al flinke stappen voor het inrichten van de architectuur voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Onze programmamanager Leendert Nooitgedagt, houdt zich specifiek bezig met de architectuur voor Babyconnect Noord-Nederland, waar GERRIT penvoerder van is. Hij vertelt er meer over in dit interview.

Meer weten?

Op onze projectpagina vind je achtergrondinformatie over Babyconnect Noord-Nederland. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nienke Lemstra, projectleider van Babyconnect Noord-Nederland, via telefoonnummer 085-7604076.