Nieuws
04 oktober 2023

Voortgang op versnelling PGO-aanpak

Demissionair minister Ernst Kuipers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde deze week een update aan de Tweede Kamer rondom zijn aanpak op persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). In de brief kwamen een aantal punten naar voren die we onlangs ook al besproken met VWS, MedMij en aanwezige zorgverleners en PGO-leveranciers tijdens het GERRIT Podium. We constateerden toen al met elkaar dat deze voorgenomen wijzigingen een stap in de goede richting zijn.

Aan de slag!

We kunnen binnen GERRIT niet wachten om zo snel mogelijk met alle betrokkenen in Noord-Nederland aan de slag te gaan met de verbeteringen en versnellingsplannen. Op naar hybride zorg, naar meer regie voor patiënten/cliënten/burgers op hun eigen gezondheid en naar minder druk op reguliere zorg!

Drie verbeterpunten

Nog even de belangrijkste punten uit de Kamerbrief op een rijtje. VWS pleit voor:

1. Generieke inzagefunctie – medische data voor alle burgers op dezelfde manier toegankelijk maken
2. Mogelijk andere aansturing van MedMij
3. Generieke functies (zoals lokalisatie), aanbesteding voor PGO-leveranciers & werkplannen die PGO’s beter laten aansluiten op de ambities uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Meer informatie vind je in de Kamerbrief.

Vragen over PGO’s? Bel GERRIT!

Wil je als zorgverlener aan de slag met PGO’s of heb je vragen over ontsluiting van medische gegevens naar persoonlijke gezondheidsomgevingen? Neem dan gerust contact op met één van onze projectleiders via telefoonnummer 085-7604076.