Agenda 19 april 2023

GERRIT Podium Integraal Zorg akkoord (IZA)

GERRIT is van en voor de zorg in Noord-Nederland en deelt daarom kennis en ervaringen met haar participanten. Bijvoorbeeld tijdens het GERRIT Podium.

Het eerstvolgende GERRIT Podium is op woensdag 19 april 2023 van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. De bijeenkomst is ditmaal bij onze participanten De Friesland in Leeuwarden en heeft centraal thema: het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Noord-Nederland

Samen werken aan gezonde zorg. Dat is de titel van het Integraal Zorg Akkoord. Maar hoe gaan we dat dan mét elkaar doen in Noord-Nederland? Het IZA zet in op impactvolle transformatieprogramma’s om zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden en stelt daarvoor transformatiegeld beschikbaar. Aanvragen worden eerst in een ‘snelle toets’ beoordeeld op de verwachte impact. Maar liefst 2,8 miljard euro is beschikbaar om de doelstellingen van het IZA te verwezenlijken. De helft hiervan is op sectorniveau geoormerkt, naar rato van de omvang van de sector. Dit betekent: 67 procent voor de medisch-specialistische zorg, 11,4 procent voor de ggz, 10 procent voor de wijkverpleging en 11,4 procent voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Wat is het GERRIT Podium?

Tijdens het GERRIT Podium staan actuele ontwikkelingen en thema’s centraal die allemaal raakvlak hebben met het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Want dat is waar we ons bij GERRIT hard voor maken! We laten zorgverleners uit onze eigen regio of daarbuiten aan het woord. En we vertellen je meer over landelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier, Basisgegevensset Zorg (BgZ). Maar ook landelijke versnellingsprogramma’s zoals OPEN, Babyconnect, VIPP-GGZ, VIPP Farmacie, VIPP-5 en InZicht komen aan bod.

Voor wie is het GERRIT Podium?

Het GERRIT Podium is exclusief voor onze (aspirant-) participanten. GERRIT is een kennis- en innovatieplatform van en voor de zorg in Noord-Nederland, zonder winstoogmerk. Als regionale samenwerkingsorganisatie heeft GERRIT circa 40 participanten: zorginstellingen en koepels in Friesland, Groningen en Drenthe. Je vindt hier een overzicht van onze participanten.