Nieuws
28 februari 2023

Actieonderzoek naar PGO’s in Noord-Nederland

Als RSO van Noord Nederland zijn we graag de ‘spin in het web’ als het gaat om het verbeteren van de uitwisseling van medische gegevens, ook met patiënten van onze zorginstellingen. Onderzoek naar PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgeving) is hiervan een mooi voorbeeld. In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Tjongerschans en Revalidatie Friesland hebben we als regio meer ervaring en kennis kunnen opdoen met PGO’s. De tussenrapportage van het onderzoek lees je hier.

Het geeft me een goed gevoel dat ik op hetzelfde kennisniveau zit als mijn artsen

Hoe ervaren patiënten zélf eigenlijk een PGO? ICT & Health interviewde twee patiënten die mee hebben gedaan aan het actieonderzoek en dus PGO’s hebben uitgeprobeerd. Lees hier de interviews.

In september vorig jaar zijn we begonnen met het werven van geïnteresseerde patiënten en zorgverleners. Tot nu toe hebben 200 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. Deelnemers van het onderzoek konden medische gegevens ophalen bij de huisarts, het ziekenhuis, Revalidatie Friesland en (waar beschikbaar) bij de GGZ instelling.

Revalidatie Friesland heeft met deze inspanning als eerste revalidatie-instelling de 5% gebruikers eis van module 1 van de VIPP5 regeling behaald met ruim 14,14%. Lees hier meer.

Gegevens ophalen steeds succesvoller, maar nog niet weggelegd voor iedereen

De deelnemers van het onderzoek die succesvol het proces van ‘gegevens ophalen in een PGO’ hebben doorlopen (55%), waren over het algemeen positief gestemd. Het merendeel van deze groep is hoogopgeleid, gevorderd in digitale vaardigheden en heeft in 90% van de keren een chronische aandoening. De meerderheid van deze groep (79%) gaf aan dat ze graag een PGO willen blijven gebruiken, met de reden dat het meer regie geeft over eigen gezondheid. De rest van deze groep geeft aan dat het PGO te onoverzichtelijk is, er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn en dat het PGO nog te weinig meerwaarde heeft ten opzichte van het portaal. Telefonische ondersteuning vanuit de zorginstelling werd als meest positief ervaren. Daarnaast zijn ook ondersteunde materialen zoals een ondersteunende webpagina voor zorgmedewerkers en de PGO keuze hulp van digitalezorggids.nl getoetst en verbeterd.

Het deel van de deelnemers dat het niet gelukt is (45%) om gegevens op te halen, heeft niet meer verder deelgenomen aan het actieonderzoek . Zij hebben na de aanmelding niet meer van zich laten horen of gaf aan het aanmaken van een PGO te ingewikkeld te vinden. Concluderend kan gezegd worden dat gegevens ophalen met een PGO steeds succesvoller wordt, maar nog niet voor iedereen is weggelegd.

Vervolg actieonderzoek

Het onderzoeksbureau Pluut en Partners is in november gestart met een tweede fase (deel C en D) van het actieonderzoek. In de komende periode zullen ook specifieke zorgpaden en de geboortezorg (Babyconnect) onder de loep worden genomen.

GERRIT en PGO’s

De ervaring en kennis die is opgedaan met dit onderzoek wordt onder meer gebruikt als graadmeter voor de regio, als input voor een regionale campagne over PGO’s en ten behoeve van de ontwikkeling van PGO-ondersteunende diensten voor de regio. Onze betrokkenheid en de landingspagina zijn mede mogelijk gemaakt door PGO Netwerk Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Provincie Fryslân).

Wil je meer weten over dit onderzoek of wil je graag een sparringpartner? Onze projectleider Marleen Oldenburger vertelt je er graag meer over. Je bereikt Marleen via telefoonnummer 085-7604076 of stuur een mail.